Δ

2018 Vlna/Drewo a srd

V básnickej novele Michala Talla Δ sa celý svet stáva metaforou turbulentných ľúbostných vzťahov: počnúc evolúciou živočíšnych druhov až po zánik živých jazykov. Po kontrolovaných, chladne komentovaných emóciách z prvej knihy teda Michal Tallo prichádza s rezignáciou na odstup. Jeho jazyk už nie je tlmivým roztokom, ale materiálom, z ktorého svety povstávajú a následne sa pod jeho váhou rúcajú.

kúpiť: Martinus / Artforum / Panta Rhei

2. miesto v ankete Kniha roka 2018 denníka Pravda

recenzie a štúdie:

Krajina kníh: Michal Tallo - Delta (pripravila Maja Danadová, recenzuje Jakub Souček), Rádio Regina, 5.12.2018, dostupné online: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1502/1039230

Menej je niekedy viac - Anna Bukovinová, Knižná revue 12/2018

O(d)zbrojujúci príbeh (ne)obyčajnej lásky - Derek Rebro, Vlna 77/2018, dostupné online: https://www.glosolalia.sk/news/derek-rebro-o-d-zbrojujuci-pribeh-ne-obycajnej-lasky

Michal Tallo: Delta (Horké párky) - Čabajka, Tvar 1/2019

Dve tváre novej generácie - Dominik Želinský, Kapitál 2/2019, dostupné online: https://kapital-noviny.sk/dve-tvare-novej-generacie

Sobecká poezie - Martin Lukáš, Platforma, 18.12.2018, dostupné online: https://plav.sk/node/130

Delta - Kamil Bouška, Vlna 87/2019

Ale o Derbyshire alebo Ciriovi to nemôžem napísať celé alebo Epizóda sklamania z môjho textu ako názov pre ten tvoj - Jaroslav Šrank, Fraktál 2/2019

Do detailu, do šírky, dostratena alebo Esteticky neplodná nerovnováha z môjho textu ako názov pre ten tvoj - Ivana Hostová, Fraktál 2/2019

Post... postpost... ľúbostná poézia digitálneho veku - Peter F. ‘Rius Jílek, Rozum 5/2019, dostupné online: http://www.jilek.cafe/2019/06/michaltallo1.html

Našťastie je to celé o veľkej láske - Eva Urbanová, Vertigo 1/2019

Tolik věcí ve mně tě chce chránit - Magdaléna Šipka, Tvar 19/2019

Všade je láska - vyznání pro Michala Talla - Adam Borzič, Glosolália 4/2019

Smutek ohlížející se po katastrofě - Tomáš Čada, Glosolália 4/2019

Napätie od slova k slovu - Mila Haugová, Glosolália 4/2019

Řeč, které není nasloucháno - Tomáš Gabriel, Pozdě v noci, 8.2.2021, dostupné online: https://pozdevnoci.blogspot.com/2021/02/rec-ktere-neni-naslouchano-michal-tallo.html

Antimita

2016 Vlna/Drewo a srd

Debutová zbierka Michala Talla Antimita sa vyznačuje nielen kolážovými postupmi, neznateľnou inkorporáciou prevzatých textov do vlastného písania a anestetickou tlmenosťou emócií či telesného utrpenia, ale aj špecifickou autorskou poetikou. Tallo svojím písaním vytvára mentálne, architektonické či technicistické krajiny. Zároveň zaznamenáva stavy svojho subjektu – telesné, zdravotné, psychické – často akoby išlo o hlásenia o stave stroja, o procesoch, ktoré v ňom prebiehajú. Pre jeho poetiku je charakteristická nehybnosť, trpnosť, úspornosť v pohyboch a gestách, ktorých protiváhou je rýchlosť a presnosť myšlienky na obežnej dráhe autorovho vnímania.

kúpiť: Martinus / Artforum / Panta Rhei

recenzie a štúdie:

Nechcem to prechváliť, ale… - Matúš Mikšík, Knižná revue 10/2016, dostupné online: https://www.litcentrum.sk/recenzia/antimita-michal-tallo

Kniha týždňa: Zrelý debut – Michal Habaj, Pravda, 3.12.2016, dostupné online: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/413072-kniha-tyzdna-zrely-debut/

Nie na pamiatku Aarona Swartza – Ivana Hostová, Romboid 10/2016

Vykĺbený nie je dnešok – Derek Rebro, Vlna 69/2016, dostupné online: https://www.glosolalia.sk/news/derek-rebro-vyklbeny-nie-je-dnesok/

Nehlasne obchádzať trajektóriu – Mila Haugová, Vlna 69/2016

Code is poetry – Alžběta Stančáková, Psí víno 77/2017

LQ - literárny kvocient #6_ Imunita / Antimita - dostupné online: https://www.youtube.com/watch?v=wllmWkMFY54

Sťahovať je (ne)dovolené - Jakub Souček, Vertigo 1/2017

K digitálnosti v debutoch Petra Ciba a Michala Talla - Jakub Souček, Vertigo 3/2018

Антимність / Ukrainian edition of Antimita 

translated by Oleksandra Kovalchuk

published by Krok in 2018